Vorige Pagina
[scroll up]
[scroll down]
Reageren
Naam:
Straat:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
Fax:
E-mail
Opmerkingen
"; } if($q==1) ##er moet een mail worden verstuurd { echo" Hartelijk bedankt voor uw gegevens, uw aanvraag wordt zo spoedig mogelijk verwerkt.
U stuurde het volgende naar ons toe:

"; $bericht=" Naam: $naam
Straat: $straat
Postcode: $postcode
Woonplaats: $woonplaats
Telefoon: $telefoon
Fax: $fax
Email: $email
Opmerkingen:
$opmerkingen
"; echo $bericht; ##mailbericht opstellen voor klant en aanvrager en dan wordt het in de database gegooid in dit geval niet. $klant="info@gerardderuiter.nl"; //test email-adres als het script o.k. is dan komt hier het emailadres vd klant te staan $klantnaam="Aannemingsbedrijf Gerard de Ruiter"; $headers = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers.= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n"; $headers.= "From: $naam <$email>\r\n"; $datum=date('d-m-Y H:i',mktime()); $bodykl="De volgende reactie is binnengekomen op $datum :
".$bericht."
"; mail($klant,"Reactie uit de site van $klantnaam $datum" ,$bodykl,$headers); } ?>